Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych

Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych są imprezą cykliczną, odbywającą się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym Nr 2 w Warszawie przy ul. Strażackiej 57 tradycyjnie, od ponad 30 lat. Założeniem organizatorów imprezy jest teza, że obcowanie z utworem literackim, dziełem artystycznym (muzyka, obraz, spektakl teatralny, słuchowisko radiowe) może kształtować i zmieniać postawy i zachowanie człowieka. Poprzez odpowiednio zaplanowane, niekonwencjonalne działania oparte o tekst dramatyczny (wnoszący ważny dla grupy problem) zostają uruchomione osobiste doświadczenia i emocje, które mogą skłonić uczestników do refleksji, motywować do zmiany postaw, uwrażliwiać na potrzeby innych oraz brać odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy i działań.  

grupa młodzieży na scenie

W projekcie uczestniczy około 120 wychowanków z placówek resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych z Warszawy i okolic oraz innych województw. Wszystkim uczestnikom zapewniamy wyżywienie, a gościom spoza Warszawy nocleg. Podczas 3-dniowych Spotkań uczestnicy przedstawiają swoją interpretację utworu obowiązkowego i dowolnie wybranej sztuki dla dzieci i młodzieży. Biorą udział w warsztatach twórczości prowadzonych przez wybitnych specjalistów z tego zakresu. Przewidujemy również zajęcia warsztatowe dla opiekunów grup oraz wycieczkę po Warszawie. 

 dziewczyny oparte o barierkę krzyczą
 

Tradycyjnie też uczestnicy oglądają spektakl w zawodowym teatrze warszawskim, po którym spotkają się z aktorami. 

Dla wielu z nich jest to pierwsza wizyta w teatrze i możliwość kontaktu z kulturą wysoką. Impreza ma charakter spotkań; nie przyznajemy miejsc, doceniamy natomiast poszczególne osiągnięcia wychowanków i zespołów (nagrody i dyplomy). W ostatnim dniu Spotkań podsumowujemy imprezę, a każdy zespół dowiaduje się od jury o mocnych stronach pokazywanych przedstawień i propozycjach innych rozwiązań.

teatralna scena