Zakres działalności


Czym zajmuje się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2

  • Ośrodek wychowawczy jest placówką resocjalizacyjną. Resocjalizacja to uczenie prawidłowych reguł życia w społeczeństwie. Resocjalizacja dotyczy osób, które utraciły umiejętność stosowania reguł życia społecznego.
  • Naszymi podopiecznymi są dziewczęta.
  • Nasze wychowanki kierowane są do ośrodka przez Sąd Rodzinny.
  • Nasze wychowanki otrzymują wsparcie, wychowanie i edukację.
  • Nasze wychowanki uczą się w szkole w klasach od 5 do 8.
  • Nasze wychowanki otrzymują pomoc specjalistów, takich jak pedagog i psycholog.
  • Nasze wychowanki rozwijają swoje zainteresowania i pasje na różnych zajęciach.


Adres Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego numer 2

ul. Strażacka 57
04-462 Warszawa

Kontakt

Numer telefonu: 22 673 50 94
Możesz do nas wysłać wiadomość SMS pod numer: 723 244 891.


Materiały do pobrania:

docxETR - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2.docx

pdfETR - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy numer 2.pdf