Deklaracja dostępności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie posiadają napisów i audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Borecka-Laszenko.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226735094

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Edukacji m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Leona Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 224433511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku odbywa się przez bramę, zabezpieczoną domofonem, kodem, następnie drzwi główne, również zabezpieczone kodem; drugie przez bramę wjazdową oraz wejściem bocznym, od parkingu – zabezpieczone kodami.
 2. Budynek jest parterowy, posiada jedynie 6 schodów dzielące półpiętro z resztą budynku.
 3. Budynek nie posiada pochylni ani wind.
 4. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście boczne od strony parkingu jest odpowiednio przystosowane i umożliwia wjazd wózkiem.
 6. W razie zaistniałych potrzeb jest możliwość wejścia z psem asystującym; z uwagi na zamknięty charakter placówki – konieczna wcześniejsza konsultacja z dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2.
 7. Ośrodek nie dysponuje możliwością korzystania z pomocy tłumacza migowego. Ośrodek pozostaje otwarty na zwiększanie dostępności względem bieżących potrzeb oraz na sugestie i konsultacje pozwalające lepiej odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Materiały do pobrania

docInstrukcja wejscia z psem.doc

docProcedura zapewnienia dostepności.doc

docWniosek o zapewnienie dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami.doc

docWniosek o zapotrzebowanie na usługę tłumacza migowego.doc

xlsxPlan ramowy na rzecz zapewnienia dostępności

xlsxPlan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności