Historia MOW Nr 2

Historia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 2 sięga najprawdopodobniej roku 1934, kiedy Towarzystwo Dobroczynne im. Michaliny Mościckiej założyło Zakład dla Dziewcząt Moralnie Zaniedbanych. Siedzibą była prawdopodobnie willa prezydenta Gabriela Narutowicza przy ulicy Parkowej. Zakład prowadził internat dla 30 wychowanek - dziewczęta uczęszczały do szkół powszechnych przy ulicy Belwederskiej i Dolnej, po południu uczyły się krawiectwa.

W 1936 roku Zakład przeniesiono na Grochów - do budynku przy ulicy Krypskiej 41. W czasie wojny pogorszyły się znacznie warunki bytowe wychowanek. Eksterminacyjna polityka okupanta wzmagała opór i walkę wszystkich warstw społeczeństwa polskiego. Formą tego oporu było, miedzy innymi tajne nauczanie zorganizowane w Zakładzie przez kierowniczkę Marię Bednarską.

willa narutowicza

 Podczas Powstania Warszawskiego nasz dom spłonął. Znaleźliśmy schronienie w Zakładzie dla Sierot im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Krypskiej 39. 

siedziba po powstaniu

 W roku 1956 otrzymaliśmy nową siedzibę w pałacyku posła Wierzbickiego (tzw. Dworek Grochowski), przy ulicy Grochowskiej 64. Zakład finansowany był ze środków społecznych i własnej działalności gospodarczej.

Następnie Zakład przeszedł pod opiekę państwa, jego pracę nadzorowało początkowo Kuratorium Oświaty, później Wydział Oświaty. Przez wszystkie lata doskonalono metody i techniki pracy resocjalizacyjnej. Przez naukę szkolną, pracę w warsztatach, naukę wykorzystania czasu wolnego, bardzo trudną pedagogizację rodzin, kształtowano prospołeczne postawy wychowanek, stwarzając im szansę na znalezienie własnej, godnej drogi życia. W tym czasie Pani Wanda Kaczyńska, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, napisała pierwszą książkę o nas - "Dziewczęta z Zakładu".

dworek grochowskich

W sierpniu 1973 roku otrzymaliśmy nową siedzibę w budynku Szkoły - Pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego, przy ulicy Strażackiej 57. 

W nowym obiekcie poprawiły się znacznie warunki nauczania, przybyła sala gimnastyczna, boisko sportowe. Zwiększono limit wychowanek do 72. W 1981 roku został wprowadzony statut PMOW, dokument określający ramy naszej działalności i zmieniający nazwę placówek. 

Od tego momentu staliśmy się PAŃSTWOWYM MŁODZIEŻOWYM OŚRODKIEM WYCHOWAWCZYM - placówką podlegającą Kuratorium Warszawskiemu, świadczącą usługi resocjalizacyjne dla dziewcząt z całego kraju. Z inspiracji ówczesnej dyrektorki Elżbiety Katolik, opracowano i wprowadzono lokalny system wychowawczy, placówka stała się miejscem Ogólnopolskich Spotkań Małych Form Teatralnych, stanowiących jednocześnie forum wymiany doświadczeń warsztatowych i metodycznych dla pracowników zainteresowanych działalnością parateatralną.

szkola przy strazackiej

 W 2000 roku Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze zostały wyjęte z systemu oświaty, trafiły do resortu polityki społecznej, co w naszym przypadku zaowocowało regresem metodologii pracy i zmianą atmosfery wychowawczej. Jasną stroną tego przejścia było rozpoczęcie dużych remontów. Prace te zakończono w 2005 roku po powrocie do resortu oświaty.

Od 2002 roku mamy nowych przyjaciół w Europie - wstąpiliśmy do międzynarodowej organizacji EUROMET zrzeszającej najstarsze placówki w Europie zajmujące się młodzieżą niedostosowaną społecznie. Przedstawicieli tej organizacji gościliśmy w 2004 roku. W roku 2014, przy współpracy z WSNS Pedagogium zorganizowaliśmy w Warszawie Sympozjum EUROMET-u.

uczestnicy sympozjum eurometu

Od 2006 roku bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Komiksu w Angouleme, organizowanym przez francuskie stowarzyszenie L’Hippocampe. Dwukrotnie zajęliśmy drugie miejsce. 

W roku 2014 wygraliśmy nagrodę "złotego konika morskiego" i zajęliśmy pierwsze miejsce. Wychowanki biorące udział w projekcie mogły spędzić niezapomniany tydzień na Lazurowym Wybrzeżu, w uroczym Cap d'Agde nad Morzem Śródziemnym.

Od ośmiu lat bierzemy udział w europejskich spotkaniach młodzieży - Jamboree - w ramach organizacji EUROMET. Nasze wychowanki miały możliwość współpracować z rówieśnikami z wielu państw Europy. Zwiedzały ciekawe miejsca i poznawały kulturę Belgii, Francji, Słowenii, Szwecji i Finlandii.

lazurowe wybrzeze

Od roku 2006 współpracujemy z warszawskim Teatrem „Lalka”. Nasze wychowanki, pod okiem profesjonalistów (m.in. aktora Romana Holca), biorą udział w warsztatach teatralnych, które kończą się premierą spektaklu na scenie zawodowego teatru.

Od 12 lat nasz Ośrodek jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt. W roku 2010 obchodziliśmy 75 - lecie istnienia placówki, a w 2011 roku odbył się pierwszy Bal Gimnazjalny, który stał się tradycją, obchodzoną każdego roku. W roku 2015 nasza Placówka doczekała się jubileuszu i uroczyście obchodziła XXV Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych.