List z gratulacjami

Sukces na Międzynarodowym Konkursie Komiksu

Od kilkunastu lat bierzemy udział w Międzynarodowym Konkursie Komiksu,

którego inicjatorką jest Mireille Malot, Prezeska stowarzyszenia L’Hippocampe, założonego w 2005 r., którego głównym celem jest rozwijanie obszarów kulturalnych i artystycznych dzieci i młodzieży z trudnościami. Wygrywaliśmy wielokrotnie, zwiedziliśmy dzięki temu południową część Francji. W tym roku III MIEJSCE.

Zdjęcie przedstawiające nagrodzony komiks

List do wszystkich uczestników Konkursu