Osoby przeglądają fotografie

„Muzeum na wynos" w progach „Strażackiej"

Jesteśmy partnerem w projekcie Muzeum na wynos, który właśnie dobiega końca. Przypomnijmy! 

Anna Ferster - Tarabuła: „Muzeum na wynos” to projekt umożliwiający wyjście z działaniami edukacyjnymi poza siedzibę Muzeum. Pozwala poszerzyć krąg odbiorców sztuki o grupy dzieci, młodzieży i osób starszych, mające znacznie utrudniony dostęp do zajęć prowadzonych w muzealnych galeriach. Warsztaty odbywają się w wyznaczonej przez zamawiającego placówce, mają charakter interaktywny i są bezpłatne. Od momentu powstania w 2010 roku "Muzeum na wynos" cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony warszawskich placówek opiekującymi się osobami z niepełnosprawnościami oraz ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Odwiedziliśmy ich już blisko osiemdziesiąt, w tym: świetlice socjoterapeutyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, przedszkola i szkoły specjalne, ośrodki wychowawcze, szpitale, świetlice szkolne oraz ośrodki pobytu dla osób starszych przewlekle chorych". 

Koordynacja projektu: 

Anna Ferster-Tarabuła, Anna Knapek, Marek Płuciniczak, Edyta Rubka-Kostyra, Barbara Tichy 

Partnerzy: 

Centrum Alzheimera w Warszawie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Warszawie i Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego 

Osoby oglądają fotografie i rozmawiają

Dwie osoby malują na kartkach

Osoby malują na kartkach

Osoba macza pędzelek w farbie