Synowie Pułku na "Strażackiej"

"We wrześniu 1968 r. Minister Obrony Narodowej ustanowił odznakę „Syn Pułku”. Odznaka była nadawana tym osobom, które jako dzieci-żołnierze w latach II wojny światowej, nie mając ukończonych 17 lat życia brały udział w walkach z hitlerowskim okupantem w jednostkach ludowego Wojska Polskiego, polskich formacjach wojskowych na zachodzie i w oddziałach partyzanckich."

 

"Strażacka" ma wyjątkową okazję i wielki zaszczyt gościć co roku, od 47 lat, tych których Synami Pułku nazwano... Tym razem odwiedzili nas p. Elżbieta Sadzyńska, p. Wanda Domini oraz płk Edward Kublik, który opowiadał dziewczętom swoich przeżyciach. Dziękujemy!