Ośrodkowy Festiwal Teatralny

13 marca Ośrodkowym Festiwalem Teatralnym rozpoczęliśmy nasze święto teatru. Każda z grup przedstawiła dwa spektakle. Jeden tzw. obowiązkowy to inscenizacja wiersza „Lokomotywa” J. Tuwima, drugi, tzw. dowolny, oparty na tekście wybranym przez grupę.  Nasze dziewczyny starały się jak najlepiej zaprezentować się na scenie.

Jury doceniło współpracę, pomysłowość, energię grup oraz kreacje aktorskie. Życzliwie omówiło występy, a na Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych nominowało spektakl „Lokomotywa” w wykonaniu grupy 2 oraz przedstawienie „Mama bohatera”  grupy 3. Serdecznie gratulujemy wszystkim dziewczynom wystąpienia na scenie teatralnej i zaangażowania w zadanie grupowe. Dziękujemy najserdeczniej szanownemu jury - Pani Danucie Świerczynskiej-Jelonek, Pani Małgorzacie Szyszce, Pani Agnieszce  Niemyjskiej, Panu Tomaszowi Dusiewiczowi oraz Panu Markowi Kowalskiemu za cenne uwagi.